Systematické vedení poziční hry

Každý hráč, který hraje bez rozmyslu a jasné představy o výsledném postavení po provedení strku se vystavuje poměrně značnému riziku, že koule zůstanou rozestaveny v pozici, ze které bude hodně obtížné zahrát další karambol a tím pokračovat ve hře. Snad nikoho neurazím, označím-li tento způsob hry za náhodný. Neboť co jiného než náhoda je silná rána, karambol a sledování zmateně jezdících a srážejících se koulí v napjatém očekávání dalšího postavení? Jistě, najdou se hráči, kteří mají jistotu v provedení jednotlivých strků a tímto způsobem dokáží podat dostatečně dobré výkony, ale to nemá vůbec nic společného se vznešeným nadpisem této kapitoly. Vždycky to bude jen cesta od karambolu ke karambolu, kde není po systému a poziční hře ani stopy. V příštích kapitolách se pokusím na příkladech vysvětlit jak je možné zefektivnit hru, čeho se vyvarovat, co využít a hlavně jak se vyrovnat s faktem, že po jejich přečtení a nacvičení se z vás stanou okolím uznávaní kulečníkoví Polobohové.

Na těchto dvou obrázcích se pokuste srovnat dvojí provedení stejného strku. Na obrázku a) je K1 hrána středem bez falše a K2 pouze lízána. Tímto dosáhneme výsledku, že K2 zůstane vzadu a K1 karamboluje K3 bez patřičného tempa, čímž ji odežene daleko dopředu.V tomto případě, vlastně v případě BÉ, hrajeme K1 velmi vysoko s levou falší, čímž K2 tlačíme dopředu a zároveň hlídáme rychlost K1. Výsledné postavení je v tomto případě nesrovnatelně výhodnější.Dovolte mi ještě podotknout, že k nácviku strků z příští části je dobré přistoupit až po dokonalém ovládnutí všech rozmanitostí kulečníkové hry, které byly popsány v předchozích kapitolách. Já jsem je sice poskládal za pár hodin, vy možná přečetli za pár minut, ale v praxi to přece jenom trvá pěkných pár dní. Nakonec jedná se hlavně o vaše nervy, neboť bez potřebné předchozí přípravy máte jen velmi malé šance dosáhnout v následujících cvičeních pocit, že "tohle přece nejde nezahrát".

V následujících cvičeních se budete snažit dostat koule do těsné blízkosti a jelikož jednu kouli necháme proběhnout se po stole, aby se nám vzápětí vrátila, nazveme tyto strky přivolávací.

Vzhůru na pátou lekci.

Nazpět do třetí lekce.

Obsah BJ's Billardu.