Falše

Kouli je možno horizontálně a vertikálně opticky rozdělit na několik sektorů. Na tom, který ze sektorů bude při provedení strku zasažen, bude záviset její chování. O správnosti našeho výběru se přesvědčíme hned vzápětí, kdy budeme moci pouze bezmocně (bezelstně?) sledovat, co koule vyvádí.

  1. Střed
  2. Náběžník
  3. Pravá horní faleš
  4. Pravá faleš
  5. Pravá spodní faleš
  6. Tahák
  7. Levá spodní faleš
  8. Levá faleš
  9. Levá horní faleš

V případě, že zasáhneme kouli jinam než přesně do jejího středu začne rotovat kolem své osy. Tomuto rotačnímu pohybu se říká faleš a projevuje se především po nárazu koule na mantinel. Pokud zahrajeme kolmo na mantinel kouli s pravou falší, bude od něj odražena ve směru falše (s levou falší to jde taky, zkoušel jsem to).


Podle směru pohybu koule vzhledem k mantinelu můžeme rozlišit faleš běžící (koule na mantinelu zrychlí svůj pohyb a část falše dokonce od mantinelu získá) a kontrafaleš (kontra znamená proti, takže doufám žádné nejasnosti).
A) s kontrou
B) bez falše
C) s pravou falší


Pokud dojde ke karambolu dvou koulí z nichž jedna má faleš, jejich směr není kromě minimální odchylky ve směru falše nijak podstatně ovlivněn. Při dotyku dochází k přenesení falše z jedné koule na druhou a to podle efektu ozubených koleček: jestliže má K1 (koule, do které strkáme tágem, K2 první karambolovaná koule) pravou faleš, K2 získává opačnou levou. Ovlivnění falše K2 pro nás bude mít později význam při jejím přivolávání do těsného soustředění koulí.

Strk "Na potkanou" K1 hrajeme s pravou falší, po karambolu do K2 se K1 lehce vychýlí vpravo, K2 získá levou faleš a lehce se vychýlí vlevo. Následuje střet K2 a K3, při kterém K3 získává opět pravou faleš a po odrazu od mantinelu směřuje naproti K1. Logické, není-liž pravda?


Vzhůru na třetí lekci.

Nazpět do první lekce.

Obsah BJ's Billardu.