Úvod do hry

V karambolovém kulečníku jsou pravidla (až na nějaké místní odlišnosti při hře se čtyřmi koulemi) naštěstí velmi jednoduchá a všeobecně známá. Připomenu jen, že se hraje se třemi koulemi (čtyřkoulová variace je specialitou naší republiky, nikde za hranicemi jsem se s ničím podobným nesetkal), přičemž každý karambol se hráči započítá za jeden bod, kterých může bez přerušení zahrát jakýkoliv počet až do limitu určujícího konec zápasu. Využít může celou plochu stolu, výjimkou je hra v rozích, kde je limitována provedením dvou strků (rozeberu později).

Myslím že na úvod by povídání mohlo stačit a my se můžeme pustit do hraní.

Velmi důležitý (jako ostatně skoro všechno) je postoj hráče před provedením strku. Věnujte mu prosím zvláštní pozornost, neboť se tím můžete vyvarovat některých chyb, které by se vám později velmi těžko odstraňovaly.

Nejprve přitiskněte špičku palce na špičku ukazováku, tyto pak na prostředník, otvorem prostrčte tágo a celou tuto strukturu opatrně přesuňte na plátno. Předem odsuďte k zániku vaše myšlenky na jednoduché položení tága mezi palec a ukazovák, neboť tágo musí být bez možnosti vyklouznutí směrem nahoru. Celou pravou dlaní zatím uchopte tágo vzadu, mezi předloktím a paží vyměřte přibližně pravý úhel a dbejte na to, aby strk vycházel z celého předloktí a ne pouze ze zápěstí.

Stoupněte si uvolněně ke stolu, srovnejte do roviny tágo s pravou rukou, nohou a mířícím okem (pozor, tady míří více částí než jenom muška a hledí jako u střelné zbraně) a lehce se předkloňte. Před každým strkem dobře namiřte, plynulým pohybem tága vpřed a vzad "natempujte" a v okamžiku, kdy jste si jisti směrem a silou strku udeřte do koule.

Vzhůru na druhou lekci.

Obsah BJ's Billardu.